A

A-frame šikmá stěna, áčko
accident nehoda
ache bolest
adult dospělý
age stáří
aggression agrese
aggressive agresivní
agility course agility parkúr
agility trials agility závody
Alsatian vlčák
angulation úhlení
annual booster každoroční přeočkování
applicant žadatel
application přihláška (akt přihlášení)
application form přihláška (formulář)
arched loins klenutá bedra
arched neck klenutý krk
Arise! Vstaň!
artificial preservatives umělé konzervanty
association spolek, sdružení
attack dorážet (na koho)
authority autorita