A

Absolvování překážek v jiném než předepsaném pořadí Off Course
Áčko A - frame
Agility parkúr agility course
agility závody agility trials
agrese aggression
agresivní aggressive
Ancylostoma hookworm
Aport! Fetch!
autorita authority