C (Ch)

cadge loudit (co na kom)
cage klec
Camel Back horní linie je za kohoutkem zaškrcená, hřbet a bedra jsou vyklenutá
cancer rakovina
canine psí
Canine Diseases psí nemoci
Canned Dog Food konzervované krmivo
care péče
caress pohlazení, pohladit
Carp Back kapří hřbet
castrate kastrovat
castration kastrace
Cat Feet kočičí tlapka, kompaktní kulatá tlapka s dobře klenutými prsty
cattle skot
chain collar řetízkový obojek
Chairman předseda (klubu) 
Champion šampión
champion class třída šampiónů
chest hrudník
chew up rozkousat, rozžvýkat, roztrhat
chicken kuře
chicken thighs kuřecí stehna
chicken wings kuřecí křídla
Chief Advisor Breeding hlavní předseda klubu
Chief Judge hlavní rozhodčí
chip čip
Chippendale Front houslový postoj, lokty jsou postavené poměrně široce od sebe, předloktí se distálně sbližuje, nadprstí a tlapky jsou vytočené ven, končetiny jakoby opisují tvar houslí
choke dávit se (dusit se)
choking dušení
chops pysky
chute látkový tunel
claw dráp
clinic klinika
clip ostříhat, prostřihnout
Close - coupled oblast mezi posledním žebrem a předním okrajem pánve je krátká, krátká bedra
Close Cupped Feet kočičí tlapka, kompaktní kulatá tlapka s dobře klenutými prsty
Closely Set Shoulders vrchol lopatky je uložen příliš blízko k páteři, mezera mezi lopatkami je příliž úzká
club klub
club member člen klubu
clubman člen klubu
clubroom klubovna
Coarse Shoulders nadměrně osvalené plece
cockade kokarda
cod treska
Collapsible Tunnel látkový tunel
comb česat; hřeben
Come on! K noze!
command povel
competition soutěž
complain protest
Complete Blood Count (CBC) krevní obraz
concentraced koncentrovaný, soustředěný
Contact kontaktní zóna, zóna
Contact Zone kontaktní zóna, zóna
Contact Obstracle překážka s kontaktní zónou
copulate kopulovat
copulation kopulace
core vaccine nutná vakcinace, základní vakcinace
corn kukuřice
Coupling oblast mezi hrudníkem a zadními končetinami, tvoří ji bedra, břicho a slabiny
Course Walk - Through prohlídka parkúru
Crested Neck klenutý krk
Croocked Front při pohledu zepředu jsou přední končetiny spíše klenuté, typické pro krátkonohá plemena
cup pohár
curly kudrnatý
cynologist kynolog
cynology kynologie