Dirofilarióza

 

Je onemocnění způsobené parazity (filariemi). Dospělci této hlístice vlasovitého tvaru žijí buď v srdci (srdeční dirofilarióza), nebo v podkoží (podkožní dirofilarióza) a kladou larvičky (mikrofilárie) do krve hostitele. Přenašeči filárií jsou různé druhy komárů, které se běžně vyskytují v ČR. V minulosti se tito parazité vyskytovali pouze v oblastech s tropickým a subtropickým klimatem, ale v souvislosti s globálním oteplováním a migrací lidí i zvířat se s nimi můžeme nyní běžně setkávat i v našich zeměpisných šířkách, např. v Maďarsku, na Slovensku a v České republice. V souvislosti s výskytem komářích kalamit hrozí rychlé šíření této infekce.

 

Srdeční dirofilarióza (srdeční červivost, heartworm disease)

Jejím původce je Dirofilaria immitis (vlasovec psí). Dospělci jsou velcí až 30cm a parazitují v pravé srdeční komoře a předsíni a v plicních cévách. Samice produkují larvičky přímo do krevního oběhu. Komár tyto mikrofilárie nasaje, v jeho organismu dojde během 14 dní při venkovní teplotě 15°C k jejich přeměně na infekční larvičky, které komár při dalším sání předává spolu se sekretem slinných žlaz novému hostiteli. Filárie dosáhnou dospělosti za 6 až 7 měsíců. Dospělí jedinci potom mohou v srdci žít 5 až 7 let i déle. Larvičky také mohou přecházet placentou a nemocná fena tak může nakazit štěňata. Onemocnění srdce způsobené tímto parazitem se projevuje různě. Pokud je v srdci přítomno pouze několik dospělců, pozorujeme unavitelnost po zátěži a občasný kašel. V případě, že jde o infekci velkým počtem parazitů, jsou příznaky závažnější – bledost sliznic, kašel, vyhublost, špatná kvalita srsti, zvýšená frekvence tepu a ve vážných případech chvilkové mdloby. Těžká infekce je jen obtížně léčitelná a většinou končí úhynem psa. Onemocnění můžeme diagnostikovat na základě kardiologického vyšetření včetně rentgenologického a ultrazvukového zobrazení srdce. Larvičky vyprodukované samičkami filárií lze prokázat laboratorně vyšetřením krve (Knottův test) nebo zjišťujeme přítomnost dospělců vyšetřením krevního séra (ELISA metoda). Léčba této infekce má dvě fáze. V první podáme lék, který usmrtí dospělé jedince a současně přípravky, které zabrání tomu, aby tito uvolnění parazité ucpali cévy a způsobili embolii. Lék k tomuto účelu není zatím v ČR registrován, ale lze jej získat na základě schválené žádosti o výjimku. Druhá fáze léčby má za úkol zlikvidovat larvičky, které kolují v krvi psa. V ČR a SR lze použít přípravek proti srdeční dirofilarióze aplikovaný 3x v měsíčních intervalech. Prognóza je dobrá především v počátku onemocnění, kdy je přítomno pouze malé množství vlasovců. Pokročilé stadium zpravidla končí selháním srdce a ledvin. Prevence je založena na pravidelném podávání účinného přípravku po celé období aktivity komárů nebo po dobu pobytu v zahraničí. Dirofilaria immitis je zoonotickým parazitem, což znamená, že i člověk může být infikován při bodnutí nakaženým komárem. Dirofilárie však u lidí obvykle nedospívají a usazují se pouze v podkoží, oku nebo v plicích, kde způsobují embolické změny.

 

Podkožní dirofilarióza

V Evropě nejčastěji způsobená vlasovci Dirofilaria repens. Rozšiřuje se z tropických a subtropických zemí do mírného pásma střední Evropy. S touto infekcí se setkáváme v Maďarsku, na Ukrajině a také na Slovensku a v České republice. Tyto filárie jsou menší, samice dosahuje délky asi 18cm. Přenašeči jsou rovněž komáři. Dospělci se nacházejí v podkoží volně nebo v uzavřených dutinkách (cystách) a uzlících. Oplodněná samička klade mikrofilárie, které rovněž cirkulují v krevních cestách.

Vzhledem k tomu, že dospělci žijí pouze v podkoží, bylo onemocnění tímto druhem v minulosti podceňováno, ale v současnosti přibývají se závažnými projevy na kůži – nejčastěji v oblastech loketních a kolenních kloubů, oka a šourku. Můžeme zde pozorovat zarudnutí, vypadání srsti, ztmavnutí kůže, šupinatění a svědění. Ještě závažnější je možnost vzniku tromboembolie. Tento stav můžou způsobit shluky mikrofilárií, které ucpávají cévy v důležitých orgánech. Dirofilaria repens je též zoonotická a na člověka je přenášena infikovanými komáry. U lidí mohou být projevy tohoto onemocnění ještě závažnější než u psů. Dospělí vlasovci tvoří uzlíky a cysty především v podkoží na šíji, v podpaží, pohlavních orgánech a pod spojivkou v oku. Například v Maďarsku jsou zaznamenávány infekce lidí tímto parazitem v poslední době relativně často.

Diagnostika podkožní dirofilariózy je opět založena na laboratorním vyšetření krve psa a zjištění mikrofilárií. Dospělé jedince lze zjistit pouze provedením biopsie kůže a podkoží v místě uzlíků. Léčba se obvykle provádí pouze při závažných kožních změnách, a to odstraněním vlasovců z podkoží chirurgicky. Důležitá je terapie zaměřená na likvidaci larviček – mikrofilárií a prevence spočívají v pravidelné aplikaci přípravků proti dirofilarióze po celou dobu aktivity komárů.

V ČR jsme potvrdili infekci psů oběma druhy vlasovců. V minulých letech se jednalo o případy importovaných onemocnění, která psi získali při cestování do jižních zemí o dovolené se svými majiteli nebo z těchto zemí pocházeli. V současné době však bylo toto onemocnění zachyceno na jižní Moravě u psů, kteří nikdy necestovali, tzn. museli infekci získat na našem území. Vzniku tohoto ohniska pravděpodobně napomohl tamější vysoký výskyt komárů. Příčinou výskytu dirofilariózy u nás byl pobyt psů v zahraničí a jejich návrat do České republiky bez účinné prevence a noví parazité si zde snadno našli přenašeče – komára, protože jeho výskyt je běžný na celém našem území. Komáří kalamity i běžné populace komárů jsou četné i v jiných oblastech republiky, a proto lze očekávat, že se tato infekce rozšíří. Zpomalit nebo omezit dirofilariózu můžeme pouze důslednou prevencí.

 

 

 

Pes - přítel člověka 7/2006, str. 12