E

East - west Feet tlapky vytočené směrem ven
eat its food nažrat se
eat one's fill nabaštit se
Egg Shaped oválný hrudník
elimination diskvalifikace
emergency pohotovost
Entry náběh do slalomu
Ewe Neck jelení krk, horní linie krku je prohnutá a spodní vypouklá
Excellent známka výborná
Exhibitor Officer výstavní referent
exhibitor vystavovatel
exterior exteriér