F

fail neuspět, nesplnit očekávání
fail an exam neudělat zkoušku
falling pasterns měkké přední nadprstí, prošlápnutá tlapka, přední nadprstí svírá s podložkou ostřejší úhel, než požaduje standard
False Turn falešná otočka
fat tuk
fault chyba
fearless nebojácný
feed (oneself) nažrat se
feeding krmení
feeding bowl miska na krmivo
Feeding Guidelines doporučená denní dávka
female (dog) fena
Fetch! Aport!; Přines!
fever horečka
fibre vláknina
Fiddle Front houslový postoj, lokty jsou postavené poměrně široce od sebe, předloktí se distálně sbližuje, nadprstí a tlapky jsou vytočené ven, končetiny jakoby opisují tvar houslí
Finish a Course doběhnout beh (parkúr)
first aid první pomoc
fish ryba
fixed stare upřený pohled
Flat Back rovný hřbet
Flat Feet ploché tlapky
Flat Rib Cage plochý hrudník, úzký, nedostatečně vyvinutý hrudník
Flatwork práce na zemi, určení stranových povelů a různých typů křížení a vedení bez použití překážek mimo úarkúr
flaxseed lněné semínko
flea blecha
flews pysky (převyslé)
Floating Rib poslední třinácté žebro, volné žebro
foot packa, tlapka
forearm předloktí
foreqaters přední část bez hlavy a krku; hrudní končetiny; přední fronta
fracture zlomenina
French Front úzce postavené končetiny od lokte k zápěstí, nadprstí a tlapky jsou vytočené ven
Front Assembly utváření přední fronty
Front Cross otočka na čelo
frostbite omrzlina
fruit ovoce