Hlídání předmětu

 

Jistota rozhoduje

V počátcích nácviku psovod umístí určený předmět před psa tak, ab yjej měl pes v zorném poli zhruba ve vzdálenosti 30cm. Psovod, který u psa může sedět na bobku, drží psa na pevném vodítku a zavelí Hlídej! Po určité době vyjde pomocník a prochází kolem psa ve vzdálenosti asi deset kroků, aniž by si psa všímal anebo ho kontaktoval. Po několikerém nevšímavém přechodu pomocník "zpozoruje" odložený předmět a za stálého pochodu se přiblíží psu a snaží se mu předmět náznakem odebrat. Psovod může psa povzbuzovat povelem Dej pozor, hlídej! Jakmile pes na ruku pomocníka zaútočí, pomocník musí uskočit a dát tak najevo, že se psa bojí a že ho pes svým chováním od jeho počínání odradil. Psovod psa chválí a povzbuzuje. Zásadní chybou pomocníka je, že se před psem zastaví a čeká, co pes udělá. Mladší a nezkušení psi si zpočátku nevědí s tímto chováním rady, a mohou dokonce i před pomocníkem couvnout. To by ovšem byla velká chyba, která se později špatně napravuje. Je to stejná chyba, jako při kousání v kruhové obraně. Pes nikdy nesmí při těchto akcích ani na chvíli znejistět, to je hlavní úkol pomocníka. Z těchto situací musí pes vždy vycházet jako vítěz. Pomocník odchází a psovod usměrní psa k opětovnému hlídání předmětu.

 

Nacvičujte citlivě!

Zvláště v prvních pokusech nácviku se nikdy nesmí stát, že by pomocník psovi předmět odebral. Vždy se musí chovat tak, že má o hlídaný předmět zájem, ale už jen vrčení psa ho od pokusu odrazuje a pomocník se dává na ústup. Chování pomocníka je postupem času smělejší a odpovědí psa musí být intenzivnější zásah. Účelem tohoto cviku je, aby pes nejen pomocníka od jeho úmyslu odradil, ale aby se pes vracel k hlídanému předmětu, když už nehrozí žádné nebezpečí. Psi většinou rychle pochopí, co je jejich úkolem, a na tento cvik se těší. Na nás pak je, abychom citlivým nácvikem naučili svého psa aktivně jen v případě, kdy je to potřeba, a ne aby štěkal a útočil na každého člověka, který projde ve vzdálenosti dvaceti metrů. Ona citlivost nácviku spočívá ve znalosti povahových vlastností připravovaného psa. Cholerikovi stačí málo a už startuje. Naopak klidný pes potřebuje přímý kontakt figuranta, a pak teprve zaútočí. Vznětlivý pes má tendenci pronásledovat pomocníka, a tak ztrácí zájem o předmět, klidný pes se více věnuje předmětu než pomocníkovi.

 

Hlídání na volno

Pokud pes zvládá střežení předmětu na vodítku, přistoupíme k nácviku hlídání předmětu na volno. Postup je stejný. Psovod se od psa postupně vzdaluje, ale stále ho má pod kontrolou a může kdykoli zasáhnout povelem. Naším úkolem je, aby pes nejen kvalitně hlídal svěřený předmět, ale aby se ihned po klidu pomocníka navracel zpět k hlídanému předmětu. Zde používáme povel K věci! Vrací-li se pes k předmětu, musí být pomocník v naprostém klidu a naznačovat svůj nezájem o střežený předmět. Při postupném nácviku se pes naučí předmět hlídat, i když se k němu vydají pomocníci dva. Jeden se snaží odpoutat pozornost psa a druhý naznačuje odebírání věci. Lze při tomto nácviku používat i delší šňůru a mít tak psa pod přímou kontrolou. Pes při této činnosti pracuje samozřejmě v náhubku, který musí být bezpečný a zajištěný proti samovolnému uvolnění, vzhledem k tomu, že pomocník není opatřen ochranným rukávem. Doporučuji tzv. vaťáky anebo manžety pod oblek, protože údery náhubkem nejsou nic příjemného.

 

Nikdy neoslovujte psa jménem!

Pomalu a postupně můžeme nácvik ztěžovat tím, že se pomocník snaží psa tzv. ukecat. Nikdy ovšem nesmí psa oslovovat jménem! Cizí pobuda také nezná jméno našeho psa. Pokud pes vyrazí na můuvícího pomocníka, není to chybou. Zrovna tak může pomocník naznačovat odhazování jiného předmětu a snažit se tak odlákat psa od věcí aportem.

Dobře připravený pes zvládne postupně i tyto nástrahy a jeho zájem bude soustředěn pouze na hlídaný předmět. Ideální je, když se v této fázi nácviku připravujeme svého psa i na hlídání osoby a nacvičujeme překusy na dva pomocníky. Pes je samozřejmě na vodítku a dva pomocníci musejí spolupracovat tak, že když jeden útočí a pes jde do zákusu, je druhý pomocník v klidu. Jakmile jde první pomocník do klidu, zaútočí pomocník druhý a pes se soustředí ve své činnosti na druhého figuranta. Tyto překusy z akce do akce jsou dobrou podporou pro nácvik hlídání předmětu proti dvěma pomocníkům. Pes už práci se dvěma pomocníky zná a nauží se útočit na toho v pohybu.

 

Pozor na děti

Velmi důležité je si uvědomit, že jakmile pes zvládne kvalitně hlídání předmětu, tak odložený batůžek je okamžitě hlídaný předmět, aniž by musel psovod dávat jakýkoli povel. Pak ovšem musíme dát velký pozor, protože nic netušící děcko si může jít psíka pohladit a problém je na světě. Za svého psa je vždy zodpovědný psovod. Vždy pamatujeme, že i ten nejtvrdší obranář by si měl umět také hrát s dětmi anebo se členy své rodiny. Jinak to není obranář, ale jen špatně vycvičený blb.

 

 

Pes - přítel člověka 4/2007, str. 14