I

ill - mannered nevychovaný
impatient netrpělivý, nedočkavý
Individual Competition soutěž jednotlivců
infection infekce
infusion infúze
injection injekce
injury zranění, úraz
ingredients složení krmiva
instict pud
intermediate class mezitřída