J

jaw čelist
joint kloub
judge ohodnotit
Judge rozhodčí (soutěžní)
Jump skoková překážka
junior class třída mladých
Junior Handling mladý vystavovatel