L

labutí krk Goose Neck, Swan Neck
ladnost grace
ladný graceful
látkový tunel chute, Collapsible Tunnel
Laťka bar
lebka skull
ledviny kidney
Lehni! Down!, Lie!
leptospiróza Leptospirosis
lesklý lustrous
levá left
líbit se like
línat moult
lněné semínko flaxseed
loket vtlačen příliš těsně k hrudníku Tied in Elbows
loketní kost ulna
lopatka scapula, shoulder blade
losos salmon
loudit sit up and beg, stand up and beg
loudit (co na kom) cadge
lov hunt(ing)
lovecký pes hount (dog), hunting dog
lymfatický krk s povislými kožními záhyby Throatiness, Throaty Neck
lymská borelióza Lyme Disease
lysina blaze