Které plemeno je nejchytřejší

 

Jen – jen promluvit

Z hlediska člověka je nejchytřejším ten pes, který dokáže porozumět lidským potřebám, ambicím a přáním a fyzicky je plnit. Na tomto základě fungovalo soužití lidstva se psy od nepaměti a vznikala tak všechna plemena, díky nimž jsme my, lidé, přežívali i v mnohdy nehostinných podmínkách.

Inteligencí psů dnes můžeme rozumět nejen souhrn ochoty i možností zvířete plnit pracovní úkoly, ale rovněž jakousi sociální obratnost, tj. jen těžko měřitelnou schopnost psů reagovat odpovídajícím způsobem na jiné než pracovní podněty. Každý pes je více či méně schopen se učit o základní, co vůbec umožňuje jeho soužití s člověkem: čistotnosti, několika základním povelům. Psi mají také určitou matematickou dovednost, dovedou srovnávat, učit se a řešit nové problémy. Tyto schopnosti nazýváme adaptivní inteligence.

Nejen podmíněnost plemenem, ale také osobní kvality každého jednotlivce i v rámci jednoho plemene určují míru schopnosti učit se určité skupině úkolů; a vše „navíc“ je pak dáno tím, jak je člověk se psem vzájemně „sladěn“, jak byl kdysi pes socializován, v jakém žije prostředí, jaké podněty jsou mu nabízeny, jak je pes vychováván. A pro vzájemné porozumění je nutný určitý stupeň vzájemné komunikace. Soužití dvou myslících jedinců, z nichž každý mluví jinou řečí, se postupně slaďuje, protože přestože nejsou schopni osvojit si jazyk toho druhého, porozumí řeči jeho těla, mimice i hlasovým projevům.

 

Inteligence plemen

Řada chovatelů už se pokoušela sestavit řebříček psích plemen podle stupně jejich inteligence; ovšem málokdo z nich se dostane do úzkého vztahu se všemi plemeny, které existují. Podobné pokusy o zevšeobecnění pak nutně upřednostňují to plemeno, kterému se chovatel věnuje, případně které si dosud nejvíc oblíbil z plemen, která kdy choval. A navíc – bez dostatečného „panelu respondentů“, řečeno odborně, čili zástupců ve skupině každého plemene, těžko dělat nějaké závěry.  I v rámci plemen lze najít jednotlivce vysoce inteligentní i méně bystré, a skutečně fundovaný výzkum by měl mít proto dostatek zkoumaných jedinců k tomu, aby průměrné výsledné hodnoty odpovídaly skutečnosti. Významným krokem přispěl k pohledu na psí inteligenci kanadský psycholog Stanley Coren. Nejenže vytvořil test, s jehož pomocí si každý zvídavý chovatel udělá obrázek o inteligenčním potenciálu svého psa, ale ještě na základě obrovského množství vyplněných testů, vlastního pozorování i rozhovorů se špičkovými chovateli a cvičiteli sestavil žebříček psích plemen podle jejich průměrné inteligence. Z cca osmdesáti se na prvních místech umístila plemena border kolie, pudl, německý ovčák, zlatý retrívr, dobrman, šeltie, labrador, papillon, rotvajler nebo australský ovčák, a na posledních ši-tzu, baset, mastif, bígl, pekinéz, bladhaund, barzoj, čau-čau, anglický buldog, basenži a afgánský chrt.

 

 

 

Planeta zvířat, říjen 2008, str. 14