M

make an application podat žádost
male samec
mange svrab
manufacturer výrobce
marrow bone morková kost
Maximum Course Time (MCT) maximální čas
meat maso
medal medajle
membership fee členský příspěvek
membership meeting členská schůze
micro chip čip, mikro čip
minced meat mleté maso
Missed Contact skočená zóna
mischievous nezbedný, rošťácký
Missed Entry chybný náběh do slalomu
mistrustful nedůvěřivý
mite roztoč
mongrel voříšek, pes smíšené rasy
moult línat, pelichat
move pohyb
movement pohyb
multivalent vaccine polyvalentní vakcína
murmur šelest
muscle sval
mutton skopové
muzzle náhubek