N

narcosis narkóza
Narrow Chest úzký hrudník
Narrow Front úzký postoj předních končetin
Narrow Rib Cage plochý hrudník, úzký, nedostatečně vyvinutý hrudník
nature povaha, charakter
nearly poison (oneself) přiotrávit se
neck krk, šíje
nervous nervózní
non - core vaccine volitelná vakcinace
nutrients živiny
nutrition výživa
nutritionally balanced vyvážený poměr živin