P

pack psí smečka
pads polštářky
pain bolest
painful bolestivý
parasite cizopasník, parazit
parvovirus parvoviróza
pass an exam složit zkoušku
pastern přední nadprstí (záprstí)
pastoral pastevecký
Paunchy Abdomen povislé břicho
paw packa,tlapka
pedigree rodokmen, původ; čistokrevný
perfect bezchybný
Pendulous Underline povislé břicho
pet mazlit se
Pigeon - toed Front tlapky vtočené směrem dovnitř
pigs trotters vepřové nožičky
Pinched Elbows při pohledu zepředu jsou lokty blíže u sebe než spodní části končetin, rozbíhavý postoj
Pinched Front při pohledu zepředu jsou lokty blíže u sebe než spodní části končetin, rozbíhavý postoj
Pippe Tunnel pevný tunel
plaque zubní kámen
poisoning otrava
police dog policejní pes
pork vepřové
posture postoj
potatov brambory
poultry drůbež
praise (somebody for something) pochválit (koho za co)
Prescription Diet veterinární dieta, klinická dieta
President president (klubu)
Promising známka nadějná
protect bránit, chránit, ochraňovat
protein bílkovina
Pull Through stažení mezi překážkami
punish potrestat
puppy štěně; štěněcí
puppy class třída dorostu