P

packa foot, paw
pach smell
pamlsek delicacy
panáčkovat sit up and beg, sit up on its hind legs, stand up and beg
parazit parasite
parvoviróza parvovirus
paspárek dewclaw
past trap
pastevecký pastoral
pátý prst na zadní končetině dewclaw
pažní kost humerus
péče care
pelichat moult
pes (obecně) dog
pes samec dog, male (dog)
pes smíšené rasy mongrel
pevný tunel Pippe Tunnel, Tunnel
plece uložené dobře šikmo nazad Slanting Shoulders, Well Angulated Shoulders
plemeno breed
ploché tlapky flat feed
plochý hrudník Flat Rib Cage, Narrow Rib Cage, Slad - sided Rib Cage
pobíhat run around
podat žádost make an application
podrbat (se) scratch
podvraťák lurcher
pohár cup
pohladit caress, stroke
pohlazení caress
pohotovost emergency
pohyb move, movement
pochválit (koho za co) praise (somebody for something)
pokožka skin
policejní pes bloodhound, police dog
polknout swallow
polykat swallow
polštářky pads
polyvalentní vakcína multivalent vaccine
popálenina burn
poradce chovu Breeding Advisor
poranění wound
pořídit si psa get a dog
poslední třinácté žebro Floating Rib
poslechnout obey
poslušnost obedience
poslušný obedient
postoj posture
postroj harness
potrestat punish
povaha nature, temperament
povel command
povislé břicho Paunchy Abdomen, Pendulous Underline
pracovní třída working class
pravá right
president (klubu) President
prohlídka parkúru Course Walk - Through
prohnutý hřbet Dip in the Back, Dippy Back, Hollow Back, Sway Back
proskokový kruh Tyre, Tyre Jump
prostřihnout clip
prošívaná deka quilt
protest complain
prst digit, toe
prsty daleko od sebe Open Feet, Splay Feet
prsty s plovací blánou Webbed Feet
prsty těsně u sebe Tightly Knit Feet, Well Knit Feet
průjem diarrhea, diarrhoea
první pomoc first aid
první prst hrudní končetiny dewclaw
přeběhnutí za psem Rear Cross
předloktí forearm
přední fronta Foreqaters
přední nadprstí pastern
předseda (klubu) Chairman
představenstvo (klubu) Board of Directors
přehnaně vyklenutý hřbet Wheel Back
přehřátí Heatstroke
překážka (obecně) obstacle
překážka bez bočnice Wingless Jump
překážka s kontaktní zónou Contact Obstacle
překážky na parkúru postavené blízko u sebe Obstacle Discrimination
překrmování overfeeding
přeočkování revaccination
přerůst overgrow
přervat sever
přestavěná záď Overbuilt Croup
přídavek supplement
přihlášený registered
přihláška (akt přihlášení) application, registration
přihláška (formulář) application form
příjem tekutin water intake
příliš krátká pažní kost Short Upper Arm
Přines! Fletch!
přinést bring
přiotrávit se nearly poison (oneself)
psí canine, dog, doggish
psí bouda doghouse
psí nemoci canine diseases
psí obojek dog collar
psí smečka pack
psí spřežení dogsled
psí známka dog tack
psincový kašel kennel cough
psinka distember
pšenice wheat
pud instict
původ pedigree
pysky chops, lips
pysky (převislé) flews