Použití psů v I. a II. světové válce

 

Použití psů v I. světové válce

Během první světové války bylo použití psů výhradně německou záležitostí. Aktivně se jí zúčastnilo 35.000 vycvičených vojenských psů. Pracovali jako tahouni a nosiči munice. Sloužili jako vyhledávači mrtvých a zraněných vojáků. Přenášeli rozkazy a zprávy, ve zvláštně upravených brašnách pro poštovní holuby a to až na vzdálenost 10 kilometrů. Pokládali kabely telefonního spojení. Z důvodů používání smrtících plynů dostali k nošení speciální plynové masky. V Německu byla pro psy zřízena veterinární služba. V Jeně a Oldenburgu byl zřízen lazaret pro psy.

 

Použití psů ve II. světové válce

Psi byli využíváni k plnění dalších nových úkolů. Jedním z nich bylo vyhledávání nevybuchlých min a pomoc při odminování minových polí. Hledali zasypané osoby po náletech. Hlavně v Rusku byli cvičeni k nošení protitankových min, kdy pes se sebevražedným nákladem podlezl mezi pásy tanku a mina při dotyku s tankem explodovala. Neslavně využívala psy německá armáda - jako hlídače v koncentračních táborech.

 

 

 

Psí kusy 2/2008, str. 11