První pomoc

Rady pro začátek

- Kontaktujte veterinárního lékaře

- Zachovejte klid!

- Pozor na bolestivou reakci poraněného zvířete. (Má-li pes velké bolesti - autoúraz, pokousání, záchvat - a hrozí nebezpečí, že vás pokouše, nasaďte mu košík. Pokud košík nemáte k dispozici, zavažte mu tlamu měkkým tkalounem, obvazem, případně pevně zafixujte dlaněmi k podkožce. Nebojte se, útlocit není na místě.)

- Neprodleně začněte s první pomocí.

- Pokud je to možné, požádejte o pomoc další osobu.

 

Ukazatelé základních životních funkcí

Vědomí

Zjištění - reakce na zavolání či na silnější i bolestivý podnět.

Vyhodnocení - pokud nereaguje, je v bezvědomí.

Opatření - uvolněte dýchací cesty, sundejte obojek a mírně zakloňte hlavu nazad.

Vždy je potřeba mít se na pozoru u zvířete, které má zastřené vědomí, ale není zcela v bezvědomí. Reakce se nedají odhadnout, zvíře může být agresivní!

 

Dechová frekvence

Dechová frekvence závisí na velikosti psa a navíc se vždy zvyšuje se zátěží.

Zjištění - sledováním pohybů žeber či přiložením ruky na hrudník.

Opatření - pokud pes nedýchá, zahajte umělé dýchání.

DRUH ZVÍŘETE POČET DECHŮ ZA MINUTU
Malá plemena psů 14-16
Střední plemena psů 12-14
Velká plemena psů 10-12
Kočka 20-40

 

Srdeční frekvence

Závisí na mnoha faktorech, zejména na velikosti psa a na zátěži. Menší psi mají rychlejší pulz.

Zjištění - položením ruky na hrudník v místě pod levým loktem či měřením pulzu na stehenní tepně (přiložíme prsty na vnitřní stranu stehen, v oblasti třísel.

Opatření - pokud nehmatáte pulz nebo necítíte srdeční ozvy, zahajte nepřímou srdeční masáž.

DRUH ZVÍŘETE POČET SRDEČNÍCH ÚDERŮ ZA MINUTU
Psi do 10kg 100-120
Psi 10-25kg 80-100
Psi nad 25kg 60-80
Kočky 110-130

 

Barva sliznic

Zjištění - zkontrolujte barvu sliznic dutiny ústní, spojivky a genitálií.

Vyhodnocení - přirozená barva je růžová (výjimkou je silně pigmentovaná sliznice u některých plemen).

Bílá barva značí chudokrevnost (nedostatek červených krvinek), modrá znamená hypoxii (nedostatek kyslíku), žlutá svědčí pro žloutenku (například zvýšený rozpad červených krvinek nebo zánět jater).

 

Tělesná teplota

Normální tělesná teplota naměřená v rektu - 37,5 - 39,0°C

Zjištění - určení rektální teploty do rekta zavedeným naolejovaným teploměrem. Teplota čumáku není optimální pro určování tělesné teploty psa.

Vyhodnocení - teplota přesahující 40,5°C - nutné ochlazování

                             - teplota pod 36°C - nutné zahřívání

 

A. UMĚLÉ DÝCHÁNÍ

Provedení

Pokud pes nedýchá, povytáhněte mu jazyk z dutiny ústní, vyčistěte ji od slin, hlenů nebo krve.

Dutinu ústní zavřete, začněte dýchat z úst do nosu, stejnoměrně do obou nosních dírek.

Položte dlaň na hrudník a zkontrolujte, zda se plíce plní a stěna hrudníku se zvedá.

Na stehenní tepně, která se nachází v tříslech, zkontrolujte puls - celým článkem prstu stiskněte oblast tříselného kanálu.

Pokud nahmatáte tep, pokračujte v dýchání z úst do nosu. V případě, že tep nenahmatáte, začněte současně s masáží srdce.

VELIKOST PLEMENE OBJEM VDECHOVANÉHO VZDUCHU FREKVENCE VDECHŮ
Plemena do 15kg a kočky malý až střední 1x za 2 sekundy
Plemena nad 15kg střední až maximální 1x za 3 sekundy

 

B. MASÁŽ SRDCE

Pokud nejste schopni vyhmatat pulz na stehenní tepně anebo pomocí dlaně nebo ucha přiložených na stěnu hrudníku nepotvrdíte srdeční činnost (údery), zahajte nepřímou masáž srdce.

Provedení

Položte zvíře na podlahunebo na pevnou podložku tak, aby leželo na pravém boku

- Uchopte levou přední končetinu, mírně ji povytáhněte směrem dozadu.

- Bod, ve kterém se dotýká loket hrudníku, je místem vámi prováděno stlačování hrudní stěny.

- U velkých plemen masáž provádějte oběma dlaněmi přiloženými křížem na sebe. Hrudník by se měl pohybovat do hloubky dvou až tří centometrů, větší tlak by mohl zlomit žebra.

- U malých plemen a koček se provádění masáže liší - hrudník uchopte mezi dlaně, masáž zleva provádíte pouze levou rukou, pravou fixujete dutinu hrudní zprava. Pohyb hrudníku bude pouze v rozsahu do 1,5cm.

- Stlačování hrudníku musí předcházet umělému dýchání:

VELIKOST ZVÍŘETE FREKVENCE STLAČENÍ HRUDNÍKU FREKVENCE VDECHŮ
Toy plemena a kočky 3 1
Malá plemena 5-10kg 5 1
Střední a velká plemena 5 - 7 1
Obří plemena 10 1

Masáž srdce a umělé dýchání provádějte jednu až dvě minuty. Poté zkontrolujte pulz, pokračujte, pokud se neobjeví činnost srdce.

 

C. ZASTAVENÍ KRVÁCENÍ

1. Vnější krvácení:

Příznaky - vnější krvácení je snadno viditelné stejně jako zdroj a místo krvácení (může být skryto v kožichu). Celkové příznaky krvácení nacházíme pouze u velice těžkého vnějšího krvácení, jako je bledost sliznic a zvýšení srdeční frekvence a dechové frekvence.

Opatření - prioritou je snaha o zástavu krvácení, viz část Kompresní techniky. Když je pes stabilizován, vyhledáme lékařskou pomoc ihned, jak je to možné. Zároveň je však nutné monitorovat případné známky zhoršení stavu - pulz, barvu sliznic.

Kompresní techniky

Přímá komprese

Ránu zakryjte kompresem nebo čistou látkou.

Prsty či rukama vytvořte tlak na ránu.

Trvalejší kompresi zajistěte bandáží.

Vzdálená komprese

Tato technika je vhodná u ran, kde je přímá komprese nemožná či neefektivní (fraktury, ostré předměty v ráně).

Proveďte kompresi velké cévy, která zásobuje místo rány krví, a tím snižte přítok krve do místa krvácení.

Pokud je rána na zadní končetině, vytvořte tlak v místě stehenní tepny, tj. na vnitřní straně stehna.

Při zranění hrudní končetiny proveďte kompresi nad loktem.

Pokud je zranění na hlavě, komprimujeme jednu z jugulárních cév.

Použití škrtidla (turniketu)

Pokud přerušíte kompresi a krvácení stále pokračuje nebo nejste schopni zadržovat kontinuálně krvácení rukou, aplikujte turniket mezi ránu a místo vzdálené komprese.

Sledujte čas přiložení turniketu, doba přiložení by neměla přesáhnout dvě hodiny.

 

2. Na povrchu viditelné krvácení:

Příznaky - u tohoto typu krvácení rána není vidět, ale pozorujeme pouze krev. Ta většinou vychází z přirozených tělních otvorů jako je nos, ústa, uši, konečník, pochva a penis.

Opatření - vyhledejte co nejrychleji odbornou pomoc.

Jestliže krev vychází z úst, pokuste se zjistit, zda nejsou poraněny dásně či jazyk.

Průběžně kontrolujte barvu sliznic a pulz.

 

3. Vnitřní krvácení:

Příznaky - jediné i laickým okem patrné příznaky jsou bledé sliznice, dechová tíseň a rychlá srdeční frekvence.

Ostatní příznaky závisí na lokalizaci: zvětšování břicha vlivem hromadění krve v břišní dutině, dechová tíseň naznačuje krvácení do hrudníku, při krvácení do lebeční dutiny se objevují neurologické příznaky, jako jsou křeče anebo poruchy rovnováhy.

Opatření - neprodleně vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, dále sledujte barvu sliznic a frekvenci dechu.

 

 

 

MVDr. René Finsterle (HKVET Hradec Králové), MVDr. Michaela Trněná (Klinika Jaggy s. r. o.)

Psí sporty, 04/2007, str. 94-95