R

rabbit králík; zajíc
Rabbit Feet zaječí tlapky, prostřední dva prsty (3. a 4.) jsou delší než krajní prsty a celkově jsou prsty méně klenuté
rabies vzteklina
radius vřetenní kost
raring nedočkavý
raw nezkušený, nevycvičený; syrový, neupravený
Raw Meaty Bones (RMB) syrové masité kosti
Rear Cross křížení za psem, přeběhnutí za psem
Referee rozhodčí (ve sportu)
refusal odmítnutí
registered přihlášený
registration přihláška (akt přihlášení)
rehabilitation rehabilitace
relax odpočívat
rest odpočívat
restless neklidný
revaccination přeočkování
Reverse Flow Pivot falešná otočka
rib cage hrudní koš
Ribbed Back dlouhý hrudník a krátká bedra
Ribbed - up klenutá žebra, úhel mezi žebrem a páteří je cca 45°
ribs žebra
rice rýže
right pravá
Roached Back vyklenutý hřbet
robust silný, statný, mohutný
Round Feet kočičí tlapka, kompaktní kulatá tlapka s dobře klenutými prsty
roundworm škrkavka
run běh, běhat, běžet
run around obíhat, pobíhat
Runout pes mine a oběhne překážku (odmítnutí)