S

samec male
sáně dogsled
sdružení association
Sedni! Sit!
shozená laťka Dropped Bar,  Knocked Bar
silně osvalený krk Bull Neck
silný robust
silný krátký krk Bull Neck
skočená zóna Missed Contact
skok daleký Long Jump
skoková dvojitá překážka Spread Jump
skoková překážka Hurdle, Jump
skopové mutton
skot cattle
slalom Weave Poles, Weaves, Weaving Poles
složení krmiva ingredients
složit zkoušku pass an exam
směrový povel (vlevo, vpravo) Directional Cue
socializace socialization
sója soy
soustředěný concentraced
soutěž competition
soutěž družstev Team Competition
soutěž jednotlivců Individual Competition
spáditý hřbet Sloping Back
spodní linie Bottom Line, Underline
spolek association
spolknout swallow
srdce heart
srdeční červ Heartworm
standard standard
standardní čas Standard Course Time, SCT
start start line
starý old
stáří age
statný robust
stažení mezi překážkami Pull Through
strava diet
strmé přední nadprstí Steep Pasterns, Upright Pasterns
strmě uložená lopatka Straight Shoulders, Upright Shoulder Placement
strnulost stiffness
střežit guard
Stůj! Hold it!
stůl table
styl vedení Handling Style, Handling System
sudovitý hrudník Barrel - shaped Chest
sudovitý postoj Brandy Legged, Bow Legged, Bowed Front
suché krmivo Dry Dog Food
suchý krk Dry Neck
sval muscle
svrab mange
syrové masité kosti Raw Meaty Bones, RMB
syrový raw
systém vedení Handling Styl, Handling System