S

Sagging Loins ochablá bedra, často dlouhá a málo oslabená
salmon losos
scapula lopatka
scapular spine hřeben lopatky
scent (u)cítit, (za)většit, (vy)čenichat
scratch podrbat (se)
scratch oneself drbat se
seesaw houpačka
seizure záchvat
senior krmivo pro starší psy
sence of smell čich (smysl)
Sequence tréninková sekvence
Serpentine vlásenka; tři nebo více překážek postavených v jedné přímce
sever přervat
Shadow Handling práce na zemi, učení stranových povelů a různých typů křížení a vedení bez použití překážek, mimo parkúr
shaggy huňatý,  chlupatý
Shallow Brisket mělký hrudník
Shallow Chest mělký hrudník
sheep ovce
Sheepdog ovčácký pes
Short Upper Arm příliš krátká pažní kost (zkracuje rozsah pohybu předních končetin)
shoulder kohoutek
shoulder blade lopatka
shoulder placement uložení lopatky
Show Office výstavní kancelář
show ring výstavní kruh
Sit! Sedni!
sit up and beg panáčkovat (loudit)
sit up on its hind legs panáčkovat
skin pokožka, kůže
skinny hubený, kost a kůže
skull lebka
Slab - sided Rib Cage plochý hrudník, úzký, nedostatečně vyvinutý hrudník
Slack Back měkký hřbet
Slanting Pasterns šikmé přední nadprstí požadované u většiny plemen
Slanting Shoulders plece uložené dobře šikmo nazad
sleek načechraný
Slew Feet tlapky vytočené směrem ven
Sloping Back spáditý hřbet, kohoutek je výše než bedra
Sloping Pasterns šikmé přední nadprstí požadované u většiny plemen
smart bystrý, chytrý, inteligentní, vkusný
slouch hrbit se
smell čich, pach
snap chňapnout, rafnout
snarl vrčet
sniff čichat, čenichat
snout čenich, čumák
socialization socializace
Soft Back měkký hřbet
sore bolestivý
soy sója
Splay Feet rozevřené tlapky, prsty daleko od sebe
Spread Jump skoková dvojitá překážka
stand up and beg panáčkovat (loudit)
standard standard
Standard Course Time (SCT) standardní čas
start line start
Stay! Zůstaň!
steep pasterns strmé (kolmé) přední nadprstí
stiffness ztuhlost, strnulost
sting žihadlo
Straight Shoulders strmě uložená lopatka; pes se strmě uloženou lopatkou má většinou kratší krk, nejlépe se tato vada pozná za pohybu - výrazně zkracuje rozsah předních končetin
stray dog toulavý pes
stroke hladit, pohladit; mrtvice
Strongly Coupled oblast mezi posledním žebrem a předním okrajem pánve je silná, bedra jsou krátká
stuff oneself nabaštit se
Sufficient známka dostatečná
supplement doplněk, přídavek
swallow polykat, polknout, spolknout
Swan Neck labutí krk, dlouhý tenký krk, bez požadované síly
Sway Back prohnutý hřbet
swelling otok
swipe ohnat se
syringe injekční stříkačka