T

Table stůl
table scraps zbytky lidského jídla
tail ocas
tapeworm tasemnice; hlíst
tartar zubní kámen
team competition soutěž družstev
Teeter houpačka
temperament temperament, povaha
terrier teriér
The Best nejlepší
thin hubený
Threadle dvě a více překážek postavených v jedné přímce, kdy se po psovi požaduje po skoku stažení mezi překážkami
throatiness lymfatický krk s povislými kožními záhyby
throaty neck lymfatický krk s povislými kožními záhyby
tick klíště
Tied in Elbows loket vtlačen příliš těsně k hrudníku
Tightly Knit Feet uzavřená tlapka, prsty těsně u sebe
time fault trestné body za čas
timid bojácný
tired unavený
To me! Ke mně!
toe prst
topline vrchní linie, linie vedoucí od týlu až po kořen ocasu (tvoří ji krk, kohoutek, hřbet, bedra, záď a nasazení ocasu)
training výcvik; výchova
Training Officer výcvikový referent
Trap past
tripe dršťky
trophy trofej
troublesome neposlušný, těžko zvladatelný
Tuck - in z pohledu seshora jsou bedra stějně široká jako hrudník a záď
Tuck - up vtažené břicho
tumor nádor
Tunnel pevný tunel
tunny tuňák
turkey krůta, krocan
turkey necks krůtí krky
Tyre proskokový kruh, kruh
Tyre Jump proskokový kruh, kruh