Test charakteru našeho psa

Každý pes bez ohledu na plemeno je individualita se svou vlastní psychikou, která je podmíněna geneticky, hormonálně, vštěpováním v období socializace, prostředím, ve kterém pes žije, i výchovou. Každý chovatel pozná, kdy je jeho pes veselý a šťastný, kdy se mu stýská, kdy žárlí, nebo kdy se zlobí. Je ale chybou všeobecně připisovat psovi lidské pohnutky, jednat příliš demokraticky a přehlížet jeho přestupky jen proto, že se nám momentálně zdá náš psík smutný.

 

Oznámkujte jako ve škole tvrzení, které nejvíce odpovídá skutečnosti

Téměř vždy

(1)

Obyčejně

(2)

Někdy

(3)

Zřídka

(4)

Téměř nikdy

(5)

Osobnost psa zhodnoťte sečtením bodů v každé skupině

 

 

CVIČITELNOST

Těžko se učí poslušnosti
Je nebo bylo ho těžké učit doma
Je vznětlivý

  Více než 12 bodů znamená, že pes je dobře cvičitelný             a snadno se dá ovládat. Vznětlivý (excitabilní) psi se     nedají snadno cvičit, protože lehce ztrácejí pozornost.

 

SUBMISIVNOST (PODŘÍZENOST)

Je neposlušný, dokonce někdy mě i zastrašuje
Je dominantní vůči ostatním psům
Na neznámé zvuky v domě reaguje štěkáním
K cizím lidem v domě se chová agresivně
kouše, když ho vyruším

    Psi, kteří dosáhli součtu nad 20 bodů, patří k nejlepším     domácím zvířatům. Při součtu bodů menším než 10 se     doporučuje obrátit se na veterinárního lékaře, psího     psychologa, poradce chovu nebo zkušeného chovatele a     požádat o radu.

 

SOCIABILITA K LIDEM

K lidem se chová nepřátelsky
Nesnáší cizí lidi
Nemá rád projevy náklonosti
Má sklony kousat děti

    Součet nad 16 naznačuje, že se pes správným způsobem     včlenil do lidské společnosti. Nízká hodnota znamená, že     zvíře je jen nedostatečně socializováno a je potencionální     hrozbou pro okolí.

 

SOCIABILITA KE PSŮM

Bojí se neznámých psů
Je napjatý a nervózní
Nehraje si s jinými psy

    Více než 12 bodů znamená, že pes má rád společnost jiných     psů a že se bude dobře snášet se svými druhy.

 

 

AKTIVITA

Pes je destruktivní
Štěká, když prožívá úzkost nebo vzrušení
Vrčí a vyžaduje mou pozornost
Vyžaduje fyzickou aktivitu

    16 a více bodů naznačuje, že pes je odpočinutý a spokojený.     U psů s nižším součtem se doporučuje zvýšit fyzickou i     psychickou aktivitu, i když projevy popsané v této kategorii     jsou ve značné míře dědičné a ovlivnit je lze jen v malé míře.

 

 

POČET BODŮ

Součet pod 40 ukazuje, že náš pes je potencionálně problémový jedinec. Vhodné je požádat o profesionální pomoc. Součet nad 70 znamená, že máme doma dokonalého anděla.

 

 

 

Planeta zvířat, říjen 2008, str. 16

 

 

pozn.: Sabrýsek 87 bodů.