V

vaccination vakcinace, očkování
vaccine vakcína, očkovací látka
vegetable zelenina
Very good známka velmi dobrá
Very promising známka velmi nadějná
vet veterinář
veteran class třída veteránů
veterinarian veterinář
Veterinary Regulations veterinární předpisy
Vice - president vicepresident
vomit (vy)zvracet, (vy)dávit, (vy)vrhnout
vomiting zvracení