V

vakcína vaccine
vakcinace vaccination
vedlejší produkt by - product
věk age
velbloudí hřbet Camel Back
velké plemeno large breed
vepřové pork
vepřové nožičky pigs trotters
větřit scent
veš lice
veterinární dieta Prescription Diet
veterinární předpisy Veterinary Regulations
veterinář vet, veterinarian
vicepresident Vice - president
vítěz winner
vítěz plemene Best of Breed, BOB
vítěz skupiny FCI Best in Group, BIG
vláknina fibre
vlčák alsatian
vlevo left
vnitřnosti offal
voda water
vodicí pes guide dog
vodítko lead, leash
volitelná vakcinace non - core vaccine
volné plece Loose Shoulders
volné žebro Floating Rib
vořech hurcher
voříšek mongrel
vpravo right
vrčet snarl
vrhnout vomit
vrchní linie Outline, Topline
vrtět ocasem wagging his tail
vřed ulcer
vřetenní kost radius
Vstaň! Arise!
vtažené břicho Tuck - up
vybočené lokty Out at Elbows, Out in Elbows
výbor Board of Directors
výcvik training
výcvikový referent Training Officer
vyčenichat scent
vydávit vomit
výchova training
vychování breeding
vychrtlý gaunt
vyklenutý hřbet Roached Back
výrobce manufacturer
vysoký kohoutek High in Withers
výstava psů Dog Show
výstavní kancelář Show Office
výstavní kruh show ring
výstavní referent Exhibitor Officer
vystavovatel Exhibitor
vyšetření krve Blood Test, Blood Work
výtok discharge
vyvážený poměr živin Nutritionally balanced
vyvrhnout vomit
vyzvracet vomit
výživa Nutrition
vzteklina rabies