W

wagging his tail vrtět ocasem
walk out the dog jít venčit psa
walk the dog jít se psem na procházku
walk with a limp kulhat
Wall zeď
watch hlídat
watch - dog hlídací pes
water voda
water intake příjem tekutin
Weave Poles slalom
Weaves slalom
Weaving Poles slalom
webbed feet prsty s plovací blánou
weight loss ztráta hmotnosti
well - behaved dobře vychován
Well - developed in Chest dobře vyvinutý hrudník
Well Angulated Shoulders plece uložené dobře šikmo nazad
Well Knit Feet uzavřená tlapka, prsty těsně u sebe
Well Let Down Chest hluboký hrudník
Well Sprung Ribs dobře klenutá žebra
Wheat pšenice
Wheel Back přehnaně vyklenutý hřbet (např. bedlington teriér)
whimper kňučet, kňourat
whipworm tenkohlavec (Trichuris vulpis)
white and fresh bělostný
whole carcasses celý kus poraženého zvířete
wicked šibalský, uličnický
Wide Front široký postoj hrudních končetin
Wing bočnice
Wingless Jump překážka bez bočnice
winner vítěz
woof woof haf haf
working class pracovní třída
worm červ
wound poranění, rána
Wrong Entry chybný náběh do slalomu