B

bafat Yap!
bát se (kpho, čeho) be afraid of
bedra loin, lumbar area
běh run
běhat run
bělostný white and fresh
běžet run
bezchybný perfect
bílkovina protein
biologicky vhodná syrová potrava Biologically Appropriate Raw Food, BARF
biochemické vyšetření srdce Blood Chemistry Panel
blecha flea
bočnice wing
bojácný timid
bolest ache, pain
bolestivý painful, sore
bouda kennel
boule bump, lump
brambory potato
bránit defend, protect
brloh den
bylinky herbs
bystrý smart
být neposlušný disober
být v dobré kondici be in good shape