Srovnání kolie, šeltie a border kolie

Všechna tato plemena patří ke skupině britských ovčáckých psů. Jejich původní úkol spočíval v tom, že jako spolehliví pomocníci pomáhali člověku pást stáda ovcí. Ačkoliv byla určena pro stejný účel, rozlišují se tato tři plemena nejen vzhledem, nýbrž i svou povahou.

KOLIE je největším zástupcem tohoto plemene. Existuje jednak dlouhosrstá, jednak krátkosrstá kolie. Obě jsou velice vhodné jako rodinní psi. Co se týče povahy, můžeme kolii označit za "psa s jemnými způsoby". Je inteligentní, přítulná, dobromyslná a něžná, nikdy opravdu dotěrná, nýbrž spíše zdrženlivá a skromná. Svému majiteli a jeho rodině je kolie bezpodmínečně oddaná. Reaguje velice citlivě na přání nebo povely, které by měly být vyslovovány tiše a ne hlasitě. Hrubý lidský hlas je koliím nepříjemný. Jejich původní poslání pást stáda je u nich dosud velmi zakořeněné. Lze to pozorovat zejména při rodinných procházkách. Kolie se stále snaží obíhat všechny rodinné příslušníky kolem dokola a udržovat je tak pohromadě. Kolii můžeme využít dokonce i jako spolehlivou chůvu a pro děti jako trpělivého kamaráda ke hraní. Kolie má výrazný smysl pro majetek a na svém území je spolehlivým strážcem. Ohlašuje všechny cizí lidi, nechová se ale při tom agresivně. Chybí jí ostrost hlídacího psa, jakou má například něměcký ovčák. Proto také jen zřídka opravdu kousne, spíše jen "štípně". Toto chování opět vyplývá z původního úkolu pasení stáda. Směla ovce jen chňapat za nohy, aby je udržela pohromadě, ale nesměla je zranit nebo dokonce roztrhat. Tak jako každý pes, sleduje i kolie ráda stopu prchající srny nebo zajíce. Snadno ale poslechne a vrátí se a nepronásleduje zvěř tak zarputile jako jiná plemena. Modré kolie o trochu více štěkají, jsou temperamentnější a vyznačují se obzvláště pevným zdravím.

ŠELTIE je navenek menší provedení kolie, přitom je ale silná a houževnatá. I ona je rodinným psem tělem i duší. Svou povahou jsou šeltie dobromyslné, odvážné a živé, pozorné a velmi bdělé. Jsou podstatně temperamentnější a mají větší zálibu ve štěkání než kolie. K cizím lidem se chovají spíše zdrženlivě, což však nesmíme zaměňovat s bázlivostí. Šeltie se chová snadno, je nenáročná a nevyžaduje složitou péči. Na rozdíl od kolie ji lze dobře chovat v bytě v poschodí. Typické pro ni je, že svou paničku nebo páníčka sleduje na krok a pokud má někdo šeltií více, táhne se za ním celé "mračno šeltií". Podobně jako u její větší sestry kolie je i u šeltie lovecká vášeň méně výrazná.

BORDER KOLIE má ještě dneska práci silně v krvi. Tento pes má takovou touhu pracovat, že neustále potřebuje úkoly a zaměstnání. Border kolie je nadprůměrně inteligentní pes, chová se velice disciplinovaně a nade vše miluje člověka, který s ní pracuje. Jen v rukou vnímavého "vůdce", který psa dokáže vhodně zaměstnat, může vést border kolie spokojený život. Nevhodný chov a nedostatek zaměstnání může vést u tohoto psa k těžkým fyzickým a psychickým poruchám. Pes s jinak klidnou povahou pak může začít být nejistý a agresivní. Ten, kdo si chce pořídit border kolii, se proto musí kriticky zamyslet, zda jí může poskytnout vedení, výcvik a úkoly odpovídající jejím schopnostem.

Anketa

Kdo se Vám nejvíce líbí?

Border kolie 67 12%
Bearded kolie 56 10%
Šeltie 139 25%

Celkový počet hlasů: 554

Všetečková Iva

Rádlo
(u Jablonce nad Nisou)
liberecký kraj
Česká republika
731 040 362 (jen SMS, prosím) iva.vseteckova@seznam.cz