I

infekce infection
infúze infusion
injekce injection
injekční stříkačka syringe
inteligentní smart