H

hair chlup
handler psovod
Handling Style styl (systém) vedení
Handling System styl (systém) vedení
Hare Feet zaječí tlapky, prostřední dva prsty (3. a 4.) jsou delší než krajní prsty a celkově jsou prsty méně klenuté
harness postroj
have a rest odpočívat
head hlava
health zdraví
heart srdce
heartworm srdeční červ (dirofilarióza)
heatstroke přehřátí, úžeh, úpal
hepatitis hepatitida
herbs bylinky
High in Withers vysoký kohoutek
Hold it! Stůj!
Hollow Back prohnutý hřbet
Home - Prepared Diet doma připravovaná strava
Homemade Diet doma připravovaná strava
hookworm měchovec (Ancylostoma, Uncinaria)
hound (dog) lovecký pes
humerus pažní kost
Humped Back horní linie je za kohoutkem zaškrcená, hřbet a bedra jsou vyklenutá
hunger hlad
hungry hladový
hunt(ing) lov, hon
hunting dog lovecký pes
Hurdle skoková překážka
hutch kotec