Test inteligence jednotlivce

 

Corenův test. Obsažené úkoly se mohou provádět jen jednou, třebas na přeskáčku (s výjimkou sedmého a osmého úkolu, které se musejí provádět v logickém pořadí). Testovat lze doma, vše trvá asi hodinu. Přesto autor doporučuje rozdělit testování do dvou až tří bloků, aby pes nebyl unaven.

Netestují se psi mladší jednoho roku a psi, které nemá majitel v držení alespoň tři měsíce. Pokud pes nejeví snahu o spolupráci, je lépe počkat na vhodnější dobu.

K testování je třeba obojek, vodítko, stopky, prázdná plechová krabička, velký a malý ručník, několik silnějších knih, prkno, velká lepenková krabice, několik psích pamlsků. Výhodou je pomocník.

 

1.       POZOROVÁNÍ I.

Tento cvik provádíme v době, kdy obyčejně nechodíme se psem ven. Tváříme se (nemluvíme!), že jdeme na společnou procházku: bereme si kabát, klíče, vodítko, ale pak zůstaneme stát a nejdeme ke dveřím.

Hodnocení:

 

Pes se k nám rozeběhne 5 bodů
Pes přijde, až když jdeme ke dveřím 4 body
Pes přide, až když zmáčkneme kliku 3 body
Pes nepřijde, ale pozoruje nás 2 body
Žádná reakce 1 bod

 

 

 

2.       ŘEŠENÍ PROBLÉMU I.

Cvik neprovádíme po krmení. Necháme psa očichat oblíbenou pochoutku a pak ji před psem položíme na zem pod převrácenou krabici. Vyzveme psa, aby si pamlsek vzal.

Hodnocení:

 

Pes převrátí krabicia najde pamlsek do 5 vteřin 5 bodů
Do 15 vteřin 4 body
Do 30 vteřin 3 body
Do 60 vteřin 2 body
Pes se snaží neúspěšně 1 bod
Pes úkol neřeší 0 bodů

 

 

 

3.       POZOROVÁNÍ II.

Když je pes venku, přestavíme nejméně pět kusů nábytku (stoly, židle, křesla, skříň,…). Potom psa vezmeme do místnosti.

Hodnocení:

 

Pes začne zkoumat novou situaci do 15 vteřin 5 bodů
Začne po 15 až 30 vteřinách 4 body
Začne po 30 až 60 vteřinách 3 body
Pes si změny všimne, ale nezabývá se jí 2 body
Žádná reakce 1 bod

 

 

 

4.       ŘEŠENÍ PROBLÉMU II.

Necháme psa očichat velký ručník nebo deku. Pak mu látku rychle hodíme na hlavu a plece.

Hodnocení:

 

Pes se osvobodí do 15 vteřin 5 bodů
Do 30 vteřin 4 body
Do 60 vteřin 3 body
Do dvou minut 2 body
Pes čeká na naši pomoc 1 bod

 

 

 

5.       SOCIÁLNÍ UČENÍ

Sedneme si asi dva metry od psa (ne naopak – neusazujeme psa na místo). Upřeně se na něj díváme, v duchu počítáme do tří a pak se široce usmějeme.

Hodnocení:

 

Pes k nám přijde radostně s vrtěním ocásku 5 bodů
Přijde bez vrtění 4 body
Pouze vstane 3 body
Odejde opačným směrem 2 body
Žádná reakce 1 bod

 

 

 

6.       ŘEŠENÍ PROBLÉMU III.

Cvik neprovádíme po krmení. Dáme psovi očichat oblíbený pamlsek, který pak položíme na zem a přikryjeme ručníkem – jiným, než ve 4. úkolu). Pes vše pozoruje. Pak ho vyzveme, aby si pochoutku vzal.

Hodnocení:

 

Pes se k pamlsku dostane do 15 vteřin 5 bodů
Do 30 vteřin 4 body
Do 60 vteřin 3 body
Do dvou minut 2 body
Pes se pokouší neúspěšně 1 bod
Žádná reakce 0 bodů

 

 

 

7.       KRÁTKODOBÁ PAMĚŤ

Připneme psa na vodítko a posadíme ho doprostřed místnosti. Ukážeme mu pamlsek a pak ho odložíme do kouta tak, aby to pes viděl. Na chvíli psa vyvedeme z místnosti a po dobu asi 15 vteřin ho zabavíme. Pak mu odepneme vodítko a pustíme ho zpátky.

Hodnocení:

 

Pes se ihned k pamlsku vrhne 5 bodů
Pes systematicky hledá na správném místě a pamlsek najde 4 body
Hledá nesystematicky na různých místech, pochoutku najde do 45 vteřin 3 body
Hledá, ale nenajde 2 body
Nehledá 1 bod

 

 

 

8.       DLOUHODOBÁ PAMĚŤ

Tento bod navazuje na předcházející. Postup je stejný, jen zvolíme jiný roh místnosti a doba, po kterou jsme se psem mimo, bude zhruba pět minut. Pak psa opět bez vodítka pustíme dovnitř.

Hodnocení:

 

Pes okamžitě hledá na správném místě 5 bodů
Pes hledá v koutě, kde byl pamlsek v úkolu 7, a teprve pak se vydá do správného kouta 4 body
Hledá nesystematicky a pamlsek najde do 45 vteřin 3 body
Hledá marně 2 body
Nehledá 1 bod

 

 

 

9.       ŘEŠENÍ PROBLÉMU IV.

Z několika tlustých knih a prkna postavíme tak nízký stolek, aby pod něj pes nemohl strčit hlavu ani čumák, ale vešla se mu tam tlapka. Stolek musí být pevný, aby ho pes ani neshodil, ani neposunul. Psovi dáme očichat pamlsek, který pak před psem položíme pod stolek. Psa potom vyzveme, aby si pamlsek vzal.

Hodnocení:

Pes to dokáže do 60 vteřin 5 bodů
Do 3 minut 4 body
Pes se pokouší pamlsek získat tlapkou, ale marně 3  body
Pes jen čichá 2 body
Žádná reakce 1 bod

 

 

10.   POROZUMĚNÍ ŘEČI

Sedneme si dva metry od psa a tónem typickým pro vzájemnou komunikaci řekneme některé běžné slovo (např. „na procházku“). Počkáme na reakci psa a znova ho usadíme. Pak se stejnou intonací řekneme něco, co psovi za normální situace nemůže dát smysl (např. „lokomotiva“). Psa opět usadíme a po chvíli ho oslovíme jménem; pokud nevstane, jméno opakujeme.

Hodnocení:

Pes přišel na první slovo ("na procházku") i na své jméno, jinak seděl 5 bodů
Pes přišel jen na své jméno 4 body
Pes přišel jen na "na procházku" 3 body
Pes přišel i na "lokomotivu" 2 body
Nepřišel vůbec 1 bod

 

 

11.   SCHOPNOST UČENÍ

Psa budeme učit nový povel „dopředu“. Posadíme ho ke své levé noze, dáme mu povel „dopředu“ a lehce ho plácneme do stehen. Pes nebude reagovat. Dáme znovu povel „dopředu“ a psa umístíme před sebe tak, aby čenichem směřoval k nám. Nešetříme přitom chválou a pamlsky.

Hodnocení:

Pes správně reaguje 6 bodů

Pokud pes nereaguje do 5 vteřin, uvedeme ho do správné pozice a vše procvičíme desetkrát za sebou. Zkusíme test znovu.

Pes reaguje správně 5 bodů

Pokud ne, opět cvik desetkrát procvičíme s přemístěním a odměnou, pak zkusíme test.

Pes reaguje správně 3 body
Pes zaujme pozici vpředu, ale nesedne si 2 body
Pes se po povelu jen zvedne 1 bod
Nereaguje nebo odejde 0 bodů

 

 

12.   ŘEŠENÍ PROBLÉMU V.

Nepotřebnou lepenkovou krabici např. od televizoru postavíme na bok a vrchní část otevřeme, nebo odstraníme chlopně. V protilehlé stěně vyřízneme svislý úzký (asi 30 až 60 krát 8 cm) otvor. Před něj posadíme psa. Potom mu z druhé strany touto škvírou ukážeme pamlsek, který pak položíme do krabice tak, aby ho pes viděl, ale nedosáhl na něj otvorem packou.

Hodnocení:

Pes krabici okamžitě oběhne a pamlsek si vezme 5 bodů
Pes krabici oběhne, až za 15 až 30 vteřin 4 body
Za 30 až 60 vteřin 3 body
Do dvou minut 2 body
Snaží se otvorem 1 bod
Nezkouší to, nebo to vzdá 0 bodů

 

 

Vyhodnocení testu:

54 a více bodů

Náš pes je brilantní, tohoto výsledku dosahuje méně než 5% psů. Dokáže se naučit téměř všechno, co od něj budeme chtít. Hodně se ale očekává i od nás – pes potřebuje stále nové podněty a úkoly, jinak se bude nudit.

 

48 – 53 bodů

Úžasný pes s vysokou inteligencí.

 

42 – 47 bodů

Nadprůměrně inteligentní pes, který se naučí vše, co se od normálního psa očekává.

 

30 – 41 bodů

Průměrně inteligentní pes, ideální domácí společník. Na rozdíl od vysoce inteligentních jedinců nevyžaduje stálé zaměstnání. Nenutíme ho do soutěží agility a podobných aktivit, kde se vyžaduje inteligence.

 

24 – 29 bodů

Náš pes má podprůměrnou inteligenci. Záleží jen na naší trpělivosti, zda se naučí vše potřebné pro život.

 

18 – 23 bodů

Pes na hranici debility, kterého je takřka nemožné cokoliv naučit. V prostředí, kde se od něj nebude příliš očekávat, ale může normálně fungovat.

 

Méně než 18 bodů

Problémový pes s vážným nedostatkem inteligence. Soužití s ním je pro každého člověka nesmírně obtížné.

 

 

 

Planeta zvířat, říjen 2008, str. 14 - 15

 

pozn.:

Sabrýsek test splnil na 59 bodů, takže jsem převelice spokojená.

U Nikyho jsme test nedělali - u 4. úkolu bych byla bezradná, jak ohodnotit. Na Ňufánka sem tam něco hodíme, on to ze sebe sundá až po nějaké době, ale nejde o to, že by to neuměl. Jen je to naše modelka a předvádí se, jak mu to sluší. Jakmile mu někdo to, co je na něj hozeno chce sundat, utíká před ním a nechce si tu věc ze sebe nechat sundat.