Záchranářské poslušnosti

 

Záchranářské zkoušky kromě hlavního požadavku speciálních prací obsahují, s výjimkou zkoušek C a ZPJ, i disciplínu poslušnosti. Pro zkoušky ZTV, ZZS a ZZP je tato disciplína sestavena jako série deseti překážek, zdolávaných v prvním stupni pouze jedním směrem, ve druhém pak většinou oběma směry. Zdolání každé z nich je hodnoceno deseti body, takže v celkovém součtu lze, na rozdíl od speciálního cviku, který je v souhrnu dvěstěbodový, obdržet sto bodů.

Pro všechny cviky dále platí, že začínají a končí v základním postoji. Dovoleny jsou pouze povely ústní, jméno psa platí vždy jako povel navíc. Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné (3s) pauzy, nutné k posouzení dané části cviku. Fyzický kontakt psovoda se psem (pomoc rukou) při kterémkoli cviku poslušnosti znamená jeho anulaci. Přesuny mezi jednotlivými překážkami se posuzují v souvislosti s dalším cvikem. Střelba ze startovací pistole ráže 6mm probíhá při překonávání kladiny, u vyšších stupňů při pohybu psa ve směru od psovoda. Jedná se vždy o dva výstřely v rozpětí 3s. Provedení dalšího předepsaného zvukového efektu (siréna, zvon) vymezí rozhodčí. Psi s kohoutkovou výškou nižší než 35cm zdolávají některé překážky (skok daleký, skok vysoký a rouru) o menších rozměrech.

 

Cviky poslušnosti ZZP1, ZTV1, ZZS1

Při přesunech mezi překážkami lze v 1. stupni psa upoutat na vodítko, které je drženo prověšené v levé ruce. Pokud není dostatek místa, aby překážky mohly být postaveny za sebou, je možno je umístit vedle sebe, kolmo nebo šikmo k ose postupu.

1

Skok daleký 100cm

tam

10 bodů

2

Skok vysoký 80cm

tam

10 bodů

3

Šplh 160cm (překážka typu A)

tam

10 bodů

4

Kladina 1m s náběhovými prkny

tam

10 bodů

5

Vodorovný žebřík

tam

10 bodů

6

Kladina 2m vysoká se žebříky

tam

10 bodů

7

Pohyblivá lávka na válcích

tam

10 bodů

8

Kladina se sklopným bodem

tam

10 bodů

9

Roura pro plazení

tam

10 bodů

10

Vyslání na cíl

tam

10 bodů

 

 

Cviky poslušnosti ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZZP3

1

Skok daleký 150cm

tam

10 bodů

2

Skok vysoký 80cm

tam - zpět

10 bodů

3

Šplh 180cm (překážka typu A)

tam - zpět

10 bodů

4

Kladina 1m s náběhovými prkny

tam - zpět

10 bodů

5

Vodorovný žebřík

tam

10 bodů

6

Kladina 2m vysoká se žebříky

tam - zpět

10 bodů

7

Pohyblivá lávka na válcích

tam

10 bodů

8

Kladina se sklopným bodem

tam

10 bodů

9

Plazení psa

tam

10 bodů

10

Vysílání na cíl s přivoláním

tam - zpět

10 bodů

 

 

 

Skok daleký se provádí vždy jedním směrem přes překážku 100 nebo 150cm dlouhou, s napjatými tkalouny nebo gumami na šířku 100cm. Za překážkou se pes zastavuje v poloze „stůj“, po doskoku jde psovod pro psa.

 

Skok vysoký se provádí přes proutěnou překážku 80cm vysokou. Při 1. stupni zastavuje psovod psa za překážkou a jde pro něho, při vyšším stupni skáče přes oběma směry.

 

Šplh se provádí přes překážku typu A opatřenou protiskluzovými příčkami. Při 1. stupni šplhá pes 160cm a psovod jej zastavuje za překážkou, při vyšším stupni šplhá pes 180cm oběma směry.

 

Kladinu pevnou s náběhovými, vysokou 1m, překonává pes jedním nebo oběma směry. Při 1. stupni jde psovod souběžně se psem, při vyšším stupni zůstává stát před překážkou. Předepsané výstřely zazní při pohybu psa v první polovině překážky.

 

Vodorovný žebřík je 4m dlouhý s náběhovým prknem, vysoký 50cm, s příčkami vzdálenými od sebe 30cm. Pes je vysílán vpřed a v momentu, kdy překoná náběhové prkno a vystoupí všema nohama na příčky, vychází psovod za ním. Po dosažení poslední příčky se pes sám zastavuje a psovod jej snáší z překážky dolů.

 

Kladinu vysokou 2m s náběhovými žebříky v úhlu 45 překonává pes jedním nebo oběma směry. Při 1. stupni jde psovod souběžně se psem, při vyšším stupni zůstává stát před překážkou.

 

Pohyblivá lávka je 4m dlouhá, 30cm široká, lehce pohyblivé válce mají průměr 50cm. Pes na povel vyskakuje na kladinu a samostatně se zastavuje, psovod poté vychází za ním a jde podél psa.

 

Kladina sklopná je 4m dlouhá, 30cm široká a uprostřed opatřená sklopným bodem. Pes na povel vychází po kladině, přivede ji samostatně ke zhoupnutí a vyčká příchodu psovoda, na jehož úrovni pak překonává druhou polovinu překážky.

 

 

Pes – přítel člověka 11/2009, str. 40-41