Zkouška ZOP - 11. 8. 2012

místo:                    Stráž nad Nisou

rozhodčí:                Jan Plšek

vedoucí zkoušek:    Pavlína Bohunová

pořadatel:               Klub chovatelů psů Liberec

 

- zkoušky dle řádu ČKJ Brno

 

základní část:    33 bodů

Přivolání - k noze                        7 bodů

Ovladatelnost na vodítku              8 bodů

Ovladatelnost bez vodítka            9 bodů

Sedni - lehni - vstaň                    9 bodů

Odložení                                    0 bodů

 

skupinové a speciální cviky:    44 bodů

Ovladatelnost veskupině                     10 bodů

Sedni - lehni - vstaň ve skupině             9 bodů

Odložení                                             8 bodů

Chůze po nepříjemném terénu             10 bodů

Přenesení psa                                     7 bodů

 

BODY CELKEM:    77 BODŮ